Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

TPS-Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı

17.05.2021
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “TPS-Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler)” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmekte olduğu bildirildi.

21 Şubat 2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Borsa İstanbul tarafından düzenlenen uygunluk yazısı Tek Pencere Sistemine alınmış olup söz konusu belgeye ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecek:
1-Yükümlü tarafından 1089 kodlu TPS-Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler) başvurusu E-Devlet Kapısı`nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvurular Borsa İstanbul tarafından incelenmek üzere kabul edilir veya herhangi bir eksiklik/hata tespit edilmesi durumunda düzeltilmesini teminen gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir.

3-Reddedilen başvurular yükümlü tarafından düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

4-Eksiklikleri veya hataları yükümlüsünce giderilen başvurular ile herhangi bir eksiklik/hata bulunmadığı tespit edilen başvurular incelenmek üzere Borsa İstanbul tarafından kabul edilir.

5-Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Borsa İstanbul tarafından onaylanır ve Sistem tarafından 23 haneli e-belge numarası üretilir.

6-Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 21545419881089000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

7-Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden sorgulanmasının mümkün olduğu bildirildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz