Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlemesi

28.04.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlemesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri hükümleri uyarınca yapılacak kapsam dışı beyanları ile bazı kamu kurumlarınca yapılan ithalatlar ve bazı eşyaların ithalat işlemleri için söz konusu Tebliğlerde belirtilmiş olan sabit referans numaralarının gümrük beyannamesinde ilgili belge kodunun referans numarası alanında beyan edilebilmesi için düzenleme yapıldığı belirtildi.

Bu noktada, örneğin CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD:2022/9)nin "TAREKS Referans Numarasının Gümrüklere Beyanı" bölümünde yer alan 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. " ve yine 11 inci maddenin 5 inci fıkrasında "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir." Hükümlerinin uygulanabilmesi için söz konusu hükümlerde geçen sabit referans numaralarının gümrük beyannamelerinin 44 no.lu "Vergi ve Dokumanlar" alanına 0969 ve 0973 kodlu TPS-CE Gerektiren Ürünler Belgesi üzerinden beyan edilmesi gerektiği iletildi.

Bu itibarla, ÜGD Tebliğlerinde belirlenmiş Sabit Referans Numaraları veya ilgili ÜGD Tebliği kapsamında edinilmiş TPS Belge ID numarası dışında bir metin ya da sayısal ifadenin beyan edilmeye çalışılması halinde tescil anında uyarı verilerek tesciline izin verilmeyeceği belirtildi.

Diğer taraftan, ÜGD Tebliğleri kapsamında belge almak için başvuru yaparak Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş 23 haneli formatta belge id numarası edinen yükümlülerin belge id numarasını gümrük beyannamelerinde beyan edebilmeleri açısından herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz