Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması Kapsamında Uygulanacak Tarife Kontenjanları Hk.

5.03.2021
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesine ilişkin 3583 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesine ilişkin 3583 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli ürünler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

Tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) 0 (sıfır) olarak uygulanır. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) uygulanır.

G.T.?.P. Tarife Kontenjan? Miktar?
0406.90.99.00.11 100 ton
0406.90.99.00.12  
0406.90.99.00.19  
0806.10.10 3.500 ton
0808.10.80 3.000 ton
0809.40 3.000 ton
0810.70 30.000 ton
0902.30 300 ton
1512.19.90 5.000 ton
1516.20.98 2.500 ton
1701.99.10 5.000 ton
1806.90.19 1.250 ton
2001.10 500 ton
2002.90.99 750 ton
2007.99.97.00.13 3.000 ton
2007.99.97.00.14  
2007.99.97.00.15  
2007.99.97.00.16  
2007.99.97.00.17  
2007.99.97.00.18  
2009.79.19 2.000 ton
2204.21.96 9.000 hl


Aynı gün yayımlanan Tebliğ ile; söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına dair işlemler düzenlenmiş olup, Tebliğ detaylarına aşağıda tabloda yer verilmektedir.

Dağıtımı BSGTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak, beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır.

2021 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

G.T.İ.P. Tarife Kontenjanı Dönemi Tahsisat Yöntemi Tahsisat Yapılacak
Firma Türü
Tahsilat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar Tarife Kontenjanı Miktarı
0406.90.99.00.11         100 ton
0406.90.99.00.12 01.01-31.12 BSGTY  
0406.90.99.00.19      
0806.10.10 01.01-31.12 BSGTY     3.500 ton
0808.10.80 01.01-31.12 BSGTY     3.000 ton
809.4 01.01-31.12 BSGTY     3.000 ton
810.7 01.01-31.12 BSGTY     30.000 ton
902.3 01.01-31.12 BSGTY     300 ton
1512.19.90 01.01-31.12 TTY T YTTSKB, TTKK 5.000 ton
1516.20.98 01.01-31.12 TTY T YTTSKB, TTKK 2.500 ton
1701.99.10 01.01-31.12 TTY T TŞF 5.000 ton
1806.90.19 01.01-31.12 BSGTY     1.250 ton
2001.1 01.01-31.12 BSGTY     500 ton
2002.90.99 01.01-31.12 BSGTY     750 ton
2007.99.97.00.13         3.000 ton
     
2007.99.97.00.14        
2007.99.97.00.15        
2007.99.97.00.16 01.01-31.12 TTY Ü, T TMO
2007.99.97.00.17        
2007.99.97.00.18        
2009.79.19 01.01-31.12 BSGTY     2.000 ton
2204.21.96 01.01-31.12 BSGTY     9.000 hl


   --   Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının Bakanlıkça, firmalara ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

   --   Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, Bakanlıkça ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

   --   “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

   --   “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

   --   “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

   --   “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

   --   “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün,

   --  “TTKK” ibaresi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin,


Tanımlamaktadır. 

Konuya ilişkin Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Konuya ilişkin Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz