Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasına Dair Açıklamalar Hk.

30.12.2020
29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye-İngiltere STA’sına ilişkin Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünce bazı açıklamalar yapılmıştır.

29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye-İngiltere STA’sına ilişkin Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünce bazı açıklamalar yapılmıştır.

  • Anlaşmada herhangi bir gecikme olmaksızın 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulması amacıyla gerekli sürecin yürütüldüğü,
  • Fatura veya ilgili bir ticari belge üzerinde ihracatçıların “menşe beyanı” yapabileceği ve bu belgenin herhangi bir makam tarafından onaylanmasına gerek olmadığı, söz konusu belgenin STA kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyanın menşeinin ispatı amacıyla kullanılabileceği,
  • Menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin Yönetmeliğin, STA’nın yürürlüğe girmesine ilişkin sürecin tamamlanmasından sonra yayımlanacağı,
  • 01 Ocak 2021 tarihinden, menşe kurallarına ilişkin Yönetmeliğin yayımlanacağı tarihe kadar geçecek sürede geçerli bir menşe beyanı ibrazı halinde "Diğer Ülkeler" vegi oranı üzerinden hesaplanacak bir teminatın alınması suretiyle işlem tesis edileceği, işlemlerin uygunluğunun tespiti üzerine teminatın çözüleceği,
  • 01 Ocak 2021 tarihinden önce sevk halinde olan veya Türkiye’ye getirilerek geçici depolamada, antrepo/serbest bölge bulunan ithalat işlmeleri tamamlanmamış eşyanın tercihli tarife düzenlemelerinden yararlanabileceği, İngiltere tarafının da benzer bir uygulama yapacağı,
  • 01 Ocak 2021 tarihinden önce düzenlenmiş/düzenlenecek ATR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerinin, dört aylık ibraz süreleri esas alınmak kaydıyla İngiltere’de ithalatta 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren 12 aylık sürede geçerli olacağı,
  • Farklı bir statüsü bulunan Kuzey İrlanda’ya ülkemizden gerçekleştirilecek ihracatta kullanılacak belgelerle iligili olarak İngiliz tarafıyla görüşmelerin devam ettiği,
  • Türkiye-İngiltere STA’sının uygulama tarihinin 01 Ocak 2021 olmasında yaşanabilecek olası sorunlarda dikkate alınması gerekecek hususlara dair ayrıca bilgilendirme yapılacağı,
İfade edilmiştir.
 
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz