Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Uzlaşma Başvuruları

2.04.2021
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Uzlaşma Başvuruları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda;

Ticaret Bakanlığından alınan 30.03.2021 tarihli ve 62749502 sayılı onay uyarınca uzlaşma başvurusunun elektronik imzalı olarak kabulüne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmaları tamamlanıncaya kadar kurumsal internet sayfası üzerinden Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğin 11`inci maddesi uyarınca 15 günlük süre içerisinde yapılmış başvuruların anılan süre aşılarak evrak kayıttan geçirilmesi/ taahhütlü olarak postaya verilmesi halinde de kabul edilmesi uygun bulunduğu bildirildi.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

Başvuru süresi

MADDE 11 – (1) Uzlaşma talepleri, gümrük vergilerinin ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz