Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

29.06.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;

Kararda yer alan ‘Çevre Yatırımı’ ifadesinin tanımın değiştirildi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Enstitüsünün vereceği onayı aranacak. Onay kapsamında en az % 15 su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlandığı tevsik edilen yatırımlar işaret ediliyor.

Sabit Yatırım ve Asgari Kapasite Tutarları
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite rakamları güncellendi. Buna göre yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının;

- 1. ve 2. Bölgelerde: 3 milyon
- 3, 4,5 ve 6. Bölgelerde 1.500 Bin

Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için;

- 1, 2, 3 ve 4. Bölgelerde 750 Bin
- 5 ve 6. Bölgelerde 500 Bin

Türk lirası tutarında olacak.

Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgelerinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının % 25’ini aşamayacak.


Gümrük Vergisi Muafiyeti
Karar kapsamında, Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanacak detaylar konusunda da değişikliğe gidildi.

Buna göre;

Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve EK-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek.

Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemeyecek. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemeyecek.

Veri Merkezi Yatırımları
Kararda bulunan Öncelikli yatırım konuları başlığına, Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 metre kare beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları eklendi.

Kararda ayrıca, Faiz veya kar payı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar ilişkin değişikliklere yer veridi

14. geçici madde yer alan mücbir sebeplere ilişkin süre iki katına çıkarıldı.

Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatırım tutarları veya kapasitelerin yer aldığı tablolarda değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz