Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

YYS’de Süre Uzatımı

17.12.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusu İçin Geçici Sınırlama başlıklı Geçici 4.maddesinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu maddede Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusunda bulunabilmek için gerekli asgari şartlar belirtiliyor. Bu şartlardan en az birine sahip olunması durumunda yapılacak başvuruların 31.12.2021 tarihinden önce yapılması gerekiyordu.

Yapılan değişiklik ile 31.12.2021 tarihi 31.12.2024’e kadar uzatılmış oldu.

Geçici 4. Madde şu şekilde;


Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama
GEÇİCİ MADDE 4 - 
(1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2024 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;
a) 10 uncu maddenin yedinci, sekizinci, on birinci fıkraları ve yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan belgelerden en az birine sahip olmak,
b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde;
1) Asgari beş milyon ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak.
2) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak.
3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.
c) yürürlükten kaldırıldı
ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,
e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada yer alan koşulları sağlamayan firmalarca yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular reddedilir.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz